Making of

Nastavili sme sa na letný režim, čo ale neznamená že budeme popíjať piñacoladu v tieni pálm za šumu mora celé leto! Už teraz môžete videť novinky, na ktorých budeme pracovať aj počas leta:
/
We set the summer mode, which does not mean that we will sip pi
ñacolada in the shade of palms with sound of the sea whole summer. You can already see some news on which we will work during the summer:

si.li.basics : L bowl , plate  +
si.li.one off : beech tree vase plaster mold

si.li.basics : L bowl, plate

si.li. beech vase in the making…